Σύστημα Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης Medtrum S9

Η συνεχής καταγραφή των επιπέδων της γλυκόζης είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα πλαίσια της προσπάθειας για παροχή ορθής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλα τα άτομα με διαβήτη. To ΓΕΣΥ επιδοτεί πλήρως το κόστος του συγκεκριμένου συστήματος και η εταιρεία μας εγκρίθηκε να προμηθεύει σε όλους τους δικαιούχους ινσουλινοθεραπευόμενους, χωρίς κανένα κόστος, ανεξαρτήτου ηλικίας, το καινοτόμο […]

Σύστημα Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης Medtrum S9 Read More »