Χρυσή Χορηγία Proton Medical

Παγκύπριο Συνέδριο Θαλασσαιμίας, Thalassaemia2021CY

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png

Με στόχο την ενίσχυση του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Σύνδεσμου, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του για ενημέρωση και εκπαίδευση των Ατόμων με Θαλασσαιμία και του επιστημονικού προσωπικού των Κέντρων Θαλασσαιμίας, αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γενικότερα.