Χρυσή Χορηγία Proton Medical

34η Ευρωπαϊκή Συνάντηση του European Renal Cell Study Group (ERCSG)  

Με στόχο την ενημέρωση και συζήτηση υπαρχόντων αλλά και νέων Επιστημονικών  Πρακτικών στην Πειραματική Νεφρολογία καθώς  και τον τρόπο εφαρμογής τους στην Κλινική πρακτική  συν-διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και την Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου η 34η Ευρωπαϊκή Συνάντηση του European Renal Cell Study Group (ERCSG). Στην συνάντηση συμμετείχε η Proton Medical (Cyprus) Ltd αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Baxter Healthcare – Νεφρολογική Φροντίδα στην Κυπριακή αγορά. Στο συνέδριο συμμετείχαν ιατροί από την Κύπρο και την Ευρώπη.