Χορηγία Proton Medical Ημερίδα Νεογνολογίας

Η εταιρεία Proton Medical Cyprus Ltd ήταν εκ των Χορηγών στην Ημερίδα Νεογνολογίας που διεξάχθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2023 στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής στη Λευκωσία (ΣΕΚΚΙ). Σκοπός της ημερίδας ήταν η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Νεογνολόγων, Παιδιάτρων, Μαιευτήρων, Μαιών/Μαιευτών και Νοσηλευτών της χώρας μας σε θέματα που άπτονται της καθημερινής πρακτικής.