Εγκατάσταση του πρώτου συστήματος OCT στη Κύπρο στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο.

Το υπερσύγχρονο αιμοδυναμικό εργαστήριο του Απολλώνειου Νοσοκομείου έχει εμπλουτιστεί με το σύστημα OCT  OPTIS™ NEXT Imaging System της Abbott, μια προσφορά της Proton Medical Cyprus. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η αναβάθμιση της παροχής ιατρικής φροντίδας με τη χρήση των πιο πρόσφατων συστημάτων στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας και συγκεκριμένα στον τομέα  της ενδοαγγειακής απεικόνισης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα της Proton Medical Cyprus προχώρησε στην προμήθεια ενός συστήματος OCT OPTIS™ NEXT Imaging System το οποίο ενσωματώνει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης επιτυγχάνοντας αρίστη ενδοαγγειακή απεικόνιση.

Η τομογραφία οπτικής συνοχής (OCT) είναι ένας τρόπος απεικόνισης που χρησιμοποιεί τεχνολογία Οπτικών ινών και παράγει εικόνες υψηλής ανάλυσης του αυλού και των στοιβάδων των στεφανιαίων αγγείων. Οι εικόνες που παράγονται επιτρέπουν τον σωστό χαρακτηρισμό της βλάβης για την σωστή διάγνωση και θεραπεία της στεφανιαίας νόσου δίνοντας πιο ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες.

Το λογισμικό Ultreon™ 1.0 περιλαμβάνει αυτόματη ανίχνευση συγκεκριμένων συστατικών μερών του αγγείου, η οποία βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημα απεικόνισης OPTIS™ NEXT χρησιμοποιεί καθετήρες οπτικής απεικόνισης που εκπέμπουν εγγύς υπέρυθρο φως για την παραγωγή εικόνων υψηλής ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα προσφέρει επίσης συν-εγγραφή μεταξύ της αγγειογραφίας και της εικόνας που αποκτάτε από το σύστημα. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να απεικονίσει τη θέση των δεδομένων της εικόνας OCT σε σχέση με την αγγειογραφία ενισχύοντας έτσι την ακρίβεια της ανατομικής αξιολόγησης και των επακόλουθων θεραπευτικών ενεργειών.