Δωρεά Αναπνευστήρα Drager VN500 και δυο Walklake Robot στο ΝΑΜ ΙΙΙ

Αναγνωρίζοντας το τεράστιο έργο που προσφέρουν οι γιατροί και το προσωπικό του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, η  εταιρεία Proton Medical (Cyprus) Ltd έχει  προχωρήσει στην δωρεά στο Νεογνολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου,  του νεογνικού αναπνευστήρα Drager VN500  και δυο διαγνωστικών παιδιατρικών   Walklake Robot, τα οποία έχουν παραδοθεί το ένα στην υποδοχή του Νοσοκομείου και το δεύτερο στα Εξωτερικά Ιατρεία της Παιδιατρικής Κλινικής.